Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Nástěnka - informace pro členky sborů a jejich rodiče

Mezinárodní festival Alta Pusteria 2023

ODJEZD: 15. 6. (čtvrtek) ve večerních hodinách - bude upřesněno
NÁVRAT: 18. 6. (neděle) v nočních hodinách - upřesníme během cesty

MÍSTO KONÁNÍ: Val Pusteria, Itálie (Jižní Tyrolsko)

CENA ZÁJEZDU: 5.300 Kč + doprava 2.400 Kč

ZÁLOHA: minimálně 1.500 Kč je splatná s přihláškou do 10. 3. 2023
DOPLATEK do ceny 5.300 Kč je splatný do 15. 5. 2023
PLATBA ZA DOPRAVU: podle možností co nejdříve, nejpozději však do dne odjezdu

Cena zahrnuje:

 • registrační poplatek na festival
 • ubytování v hotelu
 • polopenze od páteční večeře do nedělní snídaně
 • průvodce
 • další náklady spojené s účastí na festivalu a souvisejícími aktivitami
Vzhledem k bohatému programu bude jídlo během dne (oběd, popř. další občerstvení) řešeno operativně z vlastních zdrojů (podle vlastní potřeby si každý zakoupí, co potřebuje, je zde mnoho možností a forem rychlého občerstvení, které můžeme využít ve volném čase mezi aktivitami), doporučujeme pro tuto potřebu vyhradit cca €10-15 na den, popř. si vzít z domova cokoli trvanlivého.

Pro účast na akci je potřeba platný občanský průkaz nebo cestovní pas (vyřízení v řádném termínu trvá cca měsíc)
Před odjezdem bude potřeba odevzdat ověřený souhlas s vycestováním dítěte (u nezletilých) - připravený formulář bude zde ke stažení
Doporučujeme sjednání cestovního připojištění a aktivovaný roamingAktualizováno (Úterý, 18 Duben 2023 22:22)

 

Letní sborový tábor Lhotsko 2023

Letní sborový tábor 2023

Místo konání: Lhotsko
Termín (Barvičky, Modrásci): 30. 7. - 6. 8. 2023
Termín (Puellae cantantes): 30. 7. - 10. 8. 2023

Cena:
3.200 Kč (7-denní pobyt pro přípravky)
4.200 (11-denní pobyt pro Puellae cantantes)

Nevratná záloha: 500 Kč společně s přihláškou
Datum splatnosti celé částky: 31. 5. 2023 na účet sboru 94-3513210277 / 0100

V první, společné části tábora proběhne celotáborová hra, ve druhé části workshop s Ditou Kosmákovou.

Informace a dokumenty ke stažení

Přihláška on-line


Aktualizováno (Středa, 15 Únor 2023 00:49)

 

PC - aktuální informace

9. 5. 2023, 19:00
Společný koncert se Singing Friends (Terezín, Wieserův dům)

 • sraz krátce před 18. hodinou (pokud někdo potřebuje asistenci s dopravou na místo, nechť se ozve)
 • 18:00 - 19:00 zkouška
 • 19:00 - cca 20:30 koncert
 • oblečení: klasické koncertní s červeným pásem (+ kytka)
 • kdo potřebuje noty, tak jedině v černých pevných deskách
 • program - výběr ze skladeb, které průběžně cvičíme (+ společné Hallelujah a Praise His Holy Name)

21. 5. 2023
Terezínská tryzna

2. 6. 2023, 21:00
Noc kostelů (kostel Všech svatých, Litoměřice)

15. - 18. 6. 2023
Festival Alta Pusteria, Itálie

30. 7. - 10. 8. 2023
Letní sborový tábor + pěvecká dílna s Ditou Kosmákovou, LhotskoAktuální noty ke stažení

Přihláška do sboru


Aktualizováno (Pátek, 05 Květen 2023 14:03)

 

Sborový řád

 1. Zpěvačka dochází na pravidelné zkoušky včas. Dřívější odchod ze zkoušky není možný. Ve výjimečných případech je nutné předčasný odchod projednat se sbormistrem předem.
 2. Řádné ukončení práce ve sboru je možné pouze na konci školního roku. Ukončení práce během školního roku je považováno za nekorektní, a proto v takových případech nevzniká dítěti ani jeho rodičům nárok na vrácení školného, ošatného a dalších výdajů, vynaložených pro práci dítěte ve sboru v daném školním roce. Výjimku lze učinit pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nebo v případě vyloučení zpěvačky ze sboru.
 3. Koncertního nebo soutěžního vystoupení se mohou zúčastnit pouze zpěvačky, které mají minimálně 70% účast na pravidelných sborových zkouškách. Sbormistr však může v odůvodněných případech po individuálním přezkoušení povolit účast zpěvačce, která tuto podmínku nesplňuje.
 4. Neúčast na pravidelných i nepravidelných zkouškách, soustředěních a vystoupeních (zájezdech) musí být co nejdříve omluvena (telefonicky, e-mailem).
 5. Předpokládaná delší absence musí být předem oznámena sbormistrovi.
 6. Jakékoliv stížnosti a problémy, týkající se sboru, je třeba řešit přímo se sbormistry nebo s výborem Občanského sdružení Puellae cantantes. Řešení interních záležitostí sboru nespadá do kompetencí školy (ZŠ B. Němcové).
 7. Rodiče se zavazují k maximální podpoře svého dítěte při práci ve sboru, umožní mu účast na všech vystoupeních, zájezdech, soustředěních a mimořádných zkouškách; pokud jsou jejich finanční a časové možnosti výrazně omezené a znemožňují zpěvačce účast na důležitých akcích sboru (zejména zahraniční zájezdy, soutěže a festivaly), je nutné situaci konzultovat se sbormistry a vedením občanského sdružení; jinak bude pravidelná neúčast na těchto akcích brána jako neodůvodněná, a tedy neomluvená.
 8. Jakékoliv porušení tohoto řádu nebo nekázeň při sborových zkouškách a akcích může mít za následek odmítnutí účasti zpěvačky na dalších akcích sboru, v krajním případě její úplné vyloučení. Vyloučení zpěvačky musí být odsouhlaseno výborem Občanského sdružení Puellae cantantes a oznámeno rodičům písemnou formou.
 9. Tento řád je součástí přihlášky do sboru. Rodiče dítěte svým podpisem vyjadřují přijetí a respektování těchto podmínek.

 
Více článků...