Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Nástěnka - informace pro členky sborů a jejich rodiče

Přihláška do sboru

Přihláška do sboru pro školní rok 2023/2024

Aktualizováno (Středa, 13 Září 2023 05:28)

 

PC - aktuální informace

13. 12. 2023
Česko zpívá koledy
18:00 / Litoměřice, Mírové náměstí

 • sraz na místě (u pódia) v 17:30, zvuková zkouška
 • akce trvá cca 40 minut
 • na sebe teplé oblečení + růžovou sborovou "deku"
 • koledy nacvičíme na zkoušce před akcí a rozdáme si materiály
19. 12. 2023
Vánoční symfonický koncert ZUŠ
18:00 / Litoměřice, Dům kultury (KKC)
 • čas generálky bude upřesněn (předběžně od 15:00)
 • samostatné vystoupení s orchestrem v 1. polovině (Baba Yetu, Glorious, Hebrejské písně, Hallelujah)
 • po přestávce Rybova Česká mše vánoční
 • na sebe koncertní oblečení - červená varianta (+ kytka)
 • s sebou noty na ČMV v pevných černých deskách (upevněné ve vazbě nebo fóliích, aby se to nesypalo)

DOBROVOLNÉ AKCE NAVÍC

3. 12. od 17:00 a 9. 12. od 9:30
 • zkoušky na Českou mši vánoční v ZUŠ (společně s dalšími sbory)
17. 12. od 19:00 / Teplice, kostel sv. Jana Křtitele
 • Česká mše vánoční se sborem a orchestrem Konzervatoře v Teplicích
 • generálka od 17:00
 • doprava vlastní, po domluvě mohu nabídnout odvoz omezenému počtu zpěvaček
22. 12. / Litoměřice, kostel Všech svatých
 • Česká mše vánoční s orchestrem Miloše Boka
 • dobrovolné sboristky velmi vítány
 • o akci nemám podrobnější informace, pokud něco zjistím, dám vědět
Aktuální noty ke stažení

Přihláška do sboru


Aktualizováno (Středa, 29 Listopad 2023 23:34)

 

Sborový řád

 1. Zpěvačka dochází na pravidelné zkoušky včas. Dřívější odchod ze zkoušky není možný. Ve výjimečných případech je nutné předčasný odchod projednat se sbormistrem předem.
 2. Řádné ukončení práce ve sboru je možné pouze na konci školního roku. Ukončení práce během školního roku je považováno za nekorektní, a proto v takových případech nevzniká dítěti ani jeho rodičům nárok na vrácení školného, ošatného a dalších výdajů, vynaložených pro práci dítěte ve sboru v daném školním roce. Výjimku lze učinit pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nebo v případě vyloučení zpěvačky ze sboru.
 3. Koncertního nebo soutěžního vystoupení se mohou zúčastnit pouze zpěvačky, které mají minimálně 70% účast na pravidelných sborových zkouškách. Sbormistr však může v odůvodněných případech po individuálním přezkoušení povolit účast zpěvačce, která tuto podmínku nesplňuje.
 4. Neúčast na pravidelných i nepravidelných zkouškách, soustředěních a vystoupeních (zájezdech) musí být co nejdříve omluvena (telefonicky, e-mailem).
 5. Předpokládaná delší absence musí být předem oznámena sbormistrovi.
 6. Jakékoliv stížnosti a problémy, týkající se sboru, je třeba řešit přímo se sbormistry nebo s výborem Občanského sdružení Puellae cantantes. Řešení interních záležitostí sboru nespadá do kompetencí školy (ZŠ B. Němcové).
 7. Rodiče se zavazují k maximální podpoře svého dítěte při práci ve sboru, umožní mu účast na všech vystoupeních, zájezdech, soustředěních a mimořádných zkouškách; pokud jsou jejich finanční a časové možnosti výrazně omezené a znemožňují zpěvačce účast na důležitých akcích sboru (zejména zahraniční zájezdy, soutěže a festivaly), je nutné situaci konzultovat se sbormistry a vedením občanského sdružení; jinak bude pravidelná neúčast na těchto akcích brána jako neodůvodněná, a tedy neomluvená.
 8. Jakékoliv porušení tohoto řádu nebo nekázeň při sborových zkouškách a akcích může mít za následek odmítnutí účasti zpěvačky na dalších akcích sboru, v krajním případě její úplné vyloučení. Vyloučení zpěvačky musí být odsouhlaseno výborem Občanského sdružení Puellae cantantes a oznámeno rodičům písemnou formou.
 9. Tento řád je součástí přihlášky do sboru. Rodiče dítěte svým podpisem vyjadřují přijetí a respektování těchto podmínek.

 

Kalendář akcí

Aktualizováno (Čtvrtek, 15 Srpen 2013 13:56)