Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Nástěnka - informace pro členky sborů a jejich rodiče

Přihláška do sboru


Aktualizováno (Středa, 15 Září 2021 00:10)

 

Modrásci - aktuální noty 2021/2022

Odkaz na složku s notami Modrásků:

https://www.dropbox.com/sh/czthff5uo2xr7zn/AAA3Uci4g9yACCdyoZOUsoM5a?dl=0

18.9. budou Modrásci zpívat na Vinobraní:

Viva la musica - Černé oči - Hojačky - Clap snap - Ptačí koncert

Cvičné video na Double trouble:

https://youtu.be/_hQN-pOfudU

Aktualizováno (Pátek, 03 Září 2021 20:54)

 

PC - aktuální informace

Připomínám, že nadále platí očkování / testování / potvrzení o prodělané nemoci pro všechny mimoškolní zpěvačky. V případě potřeby je možno test provést na místě (testy máme), platí vždy 1 týden.

22. 10. 2021 / 18:00
Litoměřická notička - vystoupení na večerním koncertě společně se sborem Páni kluci
- účast prosím potvrďte vyplněním tohoto formuláře
- odpolední zkouška proběhne beze změny
- sraz před koncertem v 17:45 (případně dříve podle potřeby, abyste se stihly připravit)
- všichni účastníci koncertu (účinkující i posluchači) se musí prokázat potvrzením o prodělaném očkování, potvrzením o prodělané nemoci nebo platným potvrzením o negativním výsledku PCR / antigenního testu ze zdravotnického zařízení (samotesty nestačí)
- v zájmu vyšší bezpečnosti pořadatel rozhodl, že se na místě otestují dodanými samotesty všichni, kteří nemají certifikát o provedeném testu (týká se to tedy očkovaných a těch, kteří prodělali nemoc)
- testování proběhne před odpolední zkouškou (14:45) na školním dvoře, netýká se těch, kdo se prokáží platným oficiálním testem

3. 12. 2021 / 19:00
Adventní koncert se sborem Cantica Bohemica a Páni z Kalicha v jezuitském kostele
Aktuální noty ke stažení


Aktualizováno (Středa, 20 Říjen 2021 11:41)

 

Sborový řád

  1. Zpěvačka dochází na pravidelné zkoušky včas. Dřívější odchod ze zkoušky není možný. Ve výjimečných případech je nutné předčasný odchod projednat se sbormistrem předem.
  2. Řádné ukončení práce ve sboru je možné pouze na konci školního roku. Ukončení práce během školního roku je považováno za nekorektní, a proto v takových případech nevzniká dítěti ani jeho rodičům nárok na vrácení školného, ošatného a dalších výdajů, vynaložených pro práci dítěte ve sboru v daném školním roce. Výjimku lze učinit pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nebo v případě vyloučení zpěvačky ze sboru.
  3. Koncertního nebo soutěžního vystoupení se mohou zúčastnit pouze zpěvačky, které mají minimálně 70% účast na pravidelných sborových zkouškách. Sbormistr však může v odůvodněných případech po individuálním přezkoušení povolit účast zpěvačce, která tuto podmínku nesplňuje.
  4. Neúčast na pravidelných i nepravidelných zkouškách, soustředěních a vystoupeních (zájezdech) musí být co nejdříve omluvena (telefonicky, e-mailem).
  5. Předpokládaná delší absence musí být předem oznámena sbormistrovi.
  6. Jakékoliv stížnosti a problémy, týkající se sboru, je třeba řešit přímo se sbormistry nebo s výborem Občanského sdružení Puellae cantantes. Řešení interních záležitostí sboru nespadá do kompetencí školy (ZŠ B. Němcové).
  7. Rodiče se zavazují k maximální podpoře svého dítěte při práci ve sboru, umožní mu účast na všech vystoupeních, zájezdech, soustředěních a mimořádných zkouškách; pokud jsou jejich finanční a časové možnosti výrazně omezené a znemožňují zpěvačce účast na důležitých akcích sboru (zejména zahraniční zájezdy, soutěže a festivaly), je nutné situaci konzultovat se sbormistry a vedením občanského sdružení; jinak bude pravidelná neúčast na těchto akcích brána jako neodůvodněná, a tedy neomluvená.
  8. Jakékoliv porušení tohoto řádu nebo nekázeň při sborových zkouškách a akcích může mít za následek odmítnutí účasti zpěvačky na dalších akcích sboru, v krajním případě její úplné vyloučení. Vyloučení zpěvačky musí být odsouhlaseno výborem Občanského sdružení Puellae cantantes a oznámeno rodičům písemnou formou.
  9. Tento řád je součástí přihlášky do sboru. Rodiče dítěte svým podpisem vyjadřují přijetí a respektování těchto podmínek.

 
Více článků...