Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Nástěnka - informace pro členky sborů a jejich rodiče

Sedmikrásky - sborové zkoušky v classroomu

Milí rodiče a milé Sedmikrásky!

Srdečně Vás zvu do nové sborové učebny, kam budu každý týden přidávat nové písničky, rozezpívání, doprovody, abyste mohli doma muzicírovat. Jakmile to bude jen trochu možné, sejdeme se s dětmi naživo alespoň po skupinkách...

https://classroom.google.com/c/MTg3ODM0Mjg2MTAz?cjc=akfwt2i

Věnujte prosím také pozornost informacím ohledně placení školného.

Věřím, že Sedmikrásky opět brzo rozkvetou a těším se! Děkuji všem za jakoukoliv zpětnou vazbu.

Pevné nervy i zdraví!

Saša Pallasová

Aktualizováno (Čtvrtek, 15 Říjen 2020 09:23)

 

Modrásci - zkoušíme na dálku

Vážení a milí sboroví rodiče a Modrásci!

Sborové zkoušky v současné době nebudou již ani formou venkovního setkání, ale..

....Domácí příprava na akci Sněhurka se nesmí podceňovat, proto prosím přijměte pozvání do Google classroom, kde najdete potřebný materiál k nácviku. Těším se na spolupráci a držím nám palce, abychom se opět ve zdraví sešli!

https://classroom.google.com/c/MTg3NTA0ODA0Njcx?cjc=metslej

Saša Pallasová

Aktualizováno (Úterý, 13 Říjen 2020 23:04)

 

Sborový řád

 1. Zpěvačka dochází na pravidelné zkoušky včas. Dřívější odchod ze zkoušky není možný. Ve výjimečných případech je nutné předčasný odchod projednat se sbormistrem předem.
 2. Řádné ukončení práce ve sboru je možné pouze na konci školního roku. Ukončení práce během školního roku je považováno za nekorektní, a proto v takových případech nevzniká dítěti ani jeho rodičům nárok na vrácení školného, ošatného a dalších výdajů, vynaložených pro práci dítěte ve sboru v daném školním roce. Výjimku lze učinit pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nebo v případě vyloučení zpěvačky ze sboru.
 3. Koncertního nebo soutěžního vystoupení se mohou zúčastnit pouze zpěvačky, které mají minimálně 70% účast na pravidelných sborových zkouškách. Sbormistr však může v odůvodněných případech po individuálním přezkoušení povolit účast zpěvačce, která tuto podmínku nesplňuje.
 4. Neúčast na pravidelných i nepravidelných zkouškách, soustředěních a vystoupeních (zájezdech) musí být co nejdříve omluvena (telefonicky, e-mailem).
 5. Předpokládaná delší absence musí být předem oznámena sbormistrovi.
 6. Jakékoliv stížnosti a problémy, týkající se sboru, je třeba řešit přímo se sbormistry nebo s výborem Občanského sdružení Puellae cantantes. Řešení interních záležitostí sboru nespadá do kompetencí školy (ZŠ B. Němcové).
 7. Rodiče se zavazují k maximální podpoře svého dítěte při práci ve sboru, umožní mu účast na všech vystoupeních, zájezdech, soustředěních a mimořádných zkouškách; pokud jsou jejich finanční a časové možnosti výrazně omezené a znemožňují zpěvačce účast na důležitých akcích sboru (zejména zahraniční zájezdy, soutěže a festivaly), je nutné situaci konzultovat se sbormistry a vedením občanského sdružení; jinak bude pravidelná neúčast na těchto akcích brána jako neodůvodněná, a tedy neomluvená.
 8. Jakékoliv porušení tohoto řádu nebo nekázeň při sborových zkouškách a akcích může mít za následek odmítnutí účasti zpěvačky na dalších akcích sboru, v krajním případě její úplné vyloučení. Vyloučení zpěvačky musí být odsouhlaseno výborem Občanského sdružení Puellae cantantes a oznámeno rodičům písemnou formou.
 9. Tento řád je součástí přihlášky do sboru. Rodiče dítěte svým podpisem vyjadřují přijetí a respektování těchto podmínek.

 

Školné a platby na rok 2020/2021

Vážení rodiče,

z důvodu opětovného zhoršení situce v souvislosti s koronavirem zavádíme pro přípravné sbory Pampelišky, Sedmikrásky a Barvičky následující opatření:

 • prosíme o co nejrychlejší doplacení školného za září ve výši 200 Kč
 • po dobu přerušení činnosti až do odvolání pozastavujeme další platby školného
 • po obnovení činnosti bude stanovena částka pro zbývající část školního roku, která bude splatná najednou nebo po částech (čtvrtletně)
 • dáváme ke zvážení možnost dobrovolné úhrady celého školného (činnost spolku není přerušená, náklady na činnost klesnou jen částečně, stále je třeba hradit pronájmy, nákup nových notových materiálů a další provozní náklady). Spolek Občanské sdružení není financován školou, jsme nezávislá nezisková organizace, školné je jediný zdroj příjmů, granty a dotace nejsou momentálně dostupné. Děkujeme těm z Vás, kteří se rozhodnou naši činnost podpořit úhradou celé částky za školní rok (v takovém případě platí původní režim - celoroční školné najednou nebo čtvrtletně)
 • výše uvedené se netýká sborů Puellae cantantes a Modrásci, tam školné zůstává beze změny (během nouzového stavu budeme posílat elektronické materiály pro samostudium soutěžního repertoáru, připravujeme alternativní možnosti prezentace, videoprojekty atd., příští rok v létě by měl být zrealizován hlasový workshop s Ditou Kosmákovou), čtvrtletní platby jsou možné
V případě dotazů a nejasností se na nás neváhejte obrátit.
Děkujeme za pochopení.


Formy úhrady zůstávají:

- v hotovosti paní Vorlíčkové

- na účet č. 94-3513210277/0100, variabilní symbol 2020, do poznámky pro příjemce uveďte jméno zpěvačky.

 • Pampelišky: 1900 Kč
 • Sedmikrásky + Barvičky: 2100 Kč
 • Modrásci + Puellae cantantes: 2300 Kč
 • sborové tričko: 150 Kč
 • veškeré finance prosíme přes paní Danielu Vorlíčkovou, administrátorku sborů


Aktualizováno (Úterý, 13 Říjen 2020 00:56)

 
Více článků...