Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Datum, návštěvnostPřihlášení do systémuReklama

Úspěšná reprezentace v Itálii


Na Zelený čtvrtek 1. dubna 2010 se ve večerních hodinách vrátily sbory Puellae cantantes a Syrinx z 11. ročníku mezinárodní sborové soutěže v Riva del Garda v Itálii. Soutěž pořádá německá společnost Interkultur každé dva roky již od roku 1990. Oba sbory, zřizované Občanským sdružením Puellae cantantes ve spolupráci se ZŠ B. Němcové a MKZ v Litoměřicích, si v nečekaně silné konkurenci sborů z celého světa vedly nad očekávání dobře – Puellae cantantes pod vedením Jindřišky Bohatové a manželů Pallasových získaly v kategorii mládežnických sborů do 19 let zlatý diplom, Syrinx v interpretačně náročné kategorii duchovní hudby diplom stříbrný. Podle pořadatelů byl letošní ročník této soutěže jedním z nejlepších a nejnáročnějších z hlediska úrovně zúčastněných sborů. Přestože se v těchto soutěžích uplatňuje tzv. pásmové hodnocení (sbory získávají zlatý, stříbrný nebo bronzový diplom podle počtu získaných bodů), porota byla velmi přísná a pro Puellae cantantes bylo velikou radostí a ctí umístění ve zlatém pásmu společně např. s dánským dívčím rozhlasovým sborem nebo Meridian Junior College Choir ze Singapuru. To jsou navíc přísně výběrové sbory, které vycházejí z diametrálně odlišných podmínek, mají mnohem větší společenskou i finanční podporu, členskou základnu a celkově lepší zázemí. Sbormistři těchto sborů se ve svém působišti těší velké úctě a vedení sborů je jejich hlavním, a často i jediným zaměstnáním, což je v našich podmínkách nemyslitelné. O to cennější je konkurenceschopnost Puellae cantantes ve srovnání s těmito špičkovými tělesy. Se značným bodovým odstupem za sebou „zpívající dívky“ z Litoměřic nechaly sbory z Itálie, Ruska, Dánska, Polska a karibského Trinidadu. Soubor Syrinx si tentokrát vzal veliké sousto v podobě náročného duchovního repertoáru. Po loňském vítězství ve volné kategorii na Svátcích písní v Olomouci se tentokrát umístil ve stříbrném pásmu (s nejvyšším bodovým ziskem ze všech stříbrných sborů), což bylo dáno především handicapem z nedostatku mužských hlasů – to při interpretaci vokální polyfonie znamená značný problém z hlediska dynamické i zvukové vyrovnanosti hlasů. Jinak byl jednotlivými porotci výkon Syrinxu hodnocen velice kladně. Pokud se podaří do budoucna získat navíc ještě minimálně 1 – 2 mužské hlasy, bude Syrinx ve všech kategoriích plně srovnatelný s jinými kvalitními komorními sbory.

Společnost Interkultur, která pořádá celou řadu mezinárodních soutěží po celém světě, z nichž některých jsme se již v minulosti zúčastnili (Budapest 2005, Zwickau 2006, Budapest 2009), je také pořadatelem největší a nejprestižnější sborové akce vůbec – sborové olympiády,  která se koná každé dva roky a pokaždé na jiném kontinentu, než předchozí. Té poslední, která se konala v roce 2008 v rakouském Grazu, se zúčastnilo celkem 441 sborů z 93 zemí světa. Olympiáda je dvoukolová – kvalifikace a hlavní, medailové kolo. Puellae cantantes se  získáním zlatého diplomu v Itálii kvalifikovaly do hlavního kola příští sborové olympiády, která se bude konat v létě 2012 v USA. Velkou výzvou pro celý sbor, rodiče dětí, ale i vedení Města Litoměřice a případné sponzory, je tedy zajištění případné účasti na této akci. Přestože většinu nákladů, spojených s reprezentací v zahraničí, nesli doposud rodiče zpěvaček, bude tato akce finančně natolik náročná, že bez výrazné podpory zvenčí nebude možné tuto příležitost využít. Občanské sdružení Puellae cantantes je připravené udělat maximum pro to, aby i na největší sborové soutěži světa byly Litoměřice, jako tradičně sborové město, zastoupené. Od roku 2000, kdy se konala sborová olympiáda poprvé, se hlavních medailových soutěží zúčastnilo 14 českých sborů, které získaly celkem 17 stříbrných a 9 zlatých medailí.
Fotogalerie

Aktualizováno (Neděle, 14 Říjen 2012 01:36)